วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แนะนำอุปกรณ์ GPS TRACKER รุ่น GPS104PROGPS104PRO

GPS104PRO ทำงานบนเครือข่าย GSM/GPRS ได้ทุกระบบ (850/900/1800/1900Mhz) และดาวเทียมจีพีเอส สินค้าของเราสามารถระบุตำแหน่งและตรวจสอบไปยังอุปกรณ์ปลายทางด้วย SMS หรือ internet
ฟังก์ชั่น:Function
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน:Change Password
 • เบอร์ที่ได้สิทธิ์:Authorization
 • ระบุเพียงตำแหน่งเดียว:Single Locating
 • ติดตามแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ:Auto track continuously
 • อัพโหลดตำแหน่งอัตโนมัติเมื่อยานพาหนะเลี้ยว:Automatic update positions of vehicle turns
 • หยุดการส่งตำแหน่ง GPS เมื่อหยุด:GPS drift suppression
 • ส่งตำแหน่งถนนแบบแอปโซลูต:Absolute street address by SMS
 • บริการบอกตำแหน่ง:Location based service (LBS)
 • ฟังเสียงสนทนา – เก็บข้อมูล:Voice Monitor -Data logging
 • โหลดข้อมูล:Data Load
 • ส่งต่อข้อความ: Forward the third parties’ message
 • แจ้งให้ชาร์จ:Charges Inquiry
 • ฟังก์ชั่นเตือน:Alarm Function
 • เตือนแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ:Low battery alarm
 • เตือนเมื่อตัดไฟเลี้ยงภายนอก:External Power off alarm
 • เตือนเมื่อไม่มีสัญญาณจีพีเอส:GPS blind Spot alert
 • SOS
 • กำหนดขอบเขต:Geo-fence
 • บริหารจัดการหลายๆพื้นที่:Multi-area management
 • เตือนเมื่อเคลื่อนที่:Movement alarm
 • เตือนใช้ความเร็วเกินกำหนด:Over speed alarm
 • เตือนเมื่อเปิด ACC: ACC working alarm
 • เตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง:Fuel alarm
 • สั่งตัดน้ำมันและตัดไฟเลี้ยง:Cut off the Oil and Power System
 • ตั้งเตือน:Arm
 • โหมดซ่อนตัว:Silent Mode
 • ยกเลิกการเตือน:DISARM
 • เตือนเปิดประตูรถ:Door alarm
 • เตือนเปิดสวิทช์กุญแจ:ACC alarm
 • เตือนสั่นสะเทือน:Shock Sensor alarm
 • เตือนไม่มีสัญญาณเครือข่าย GSM:Alarm without GSM network service
 • ตรวจสอบสถานะยานพาหนะ:Check the Vehicle State
 • รีเซ็ตฮาร์ดแวร์:Reset Hardware
 • โหมดนอน:Sleep Mode
 • โหมดนอนโดยเวลา:Sleep by time
 • โหมดนอนโดยการสั่นสะเทือน:Sleep by shock sensor
 • ปิดโหมดนอน:No sleep mode
 • กำหนดเวลาผ่านเทอร์มินอล:Set up Terminal (local) Time
 • สลับระหว่างTCP/UDP:TCP / UDP Switch
 • กำหนดค่าพารามิเตอร์โดยใช้ USB:Configure parameters by USB
 • ตั้งค่า GPRS:GPRS setting
 • ตั้งค่า APN: Setting up APN
 • ตั้งค่า GPRS User ID และ password:GPRS User ID and password Setup
 • ตั้งค่า IP และ Port:IP and port setup
 • ใช้ทราฟฟิกGPRS น้อย:Less GPRS traffic
 • โหมดสลับไปมาระหว่าง SMS กับ GPRS :Modes Switch between “SMS” and “GPRS”
 • ตั้งค่าเลขหมายศูนย์กลางการเฝ้าดู:Set up monitor center number
ขอขอบพระคุณพื้นที่เวบไซต์ดี ๆ จาก บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที ผู้นำด้านการให้บริการระบบจีพีเอสติดตามรถยนต์ คุณภาพดี ราคาประหยัด มาตรฐานสูง สินค้ามีรับประกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น