วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลองติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จีพีเอสฟรี traccar กัน

วันนี้ผู้เขียนจะขอพาไปแนะนำซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สดี ๆ สำหรับติดตั้งระบบจีพีเอสติดตามรถยนต์กัน ที่สำคัญเขียนโดยภาษาจาวา ทำให้สามารถทำความเข้าใจและนำไปต่อยอดพัฒนาต่อได้อย่างกว้างขวาง สำหรับเนื้อหาในบทความนี้ ผู้เขียนได้ทดลองติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.04.3 LTS ซีพียูแบบ 64 บิตขนาดของเมมโมรี่อยู่ที่ 2GBytes

เนื้อหาสำหรับขั้นตอนการแนะนำจะเป็นแบบทำไปทีละขั้นตอนตามลำดับ เพื่อให้สามารถทำตามได้โดยไม่ยาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มดำเนินการติดตั้งกันเลยดีกว่า

ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการติดตั้งกันก่อน ตามลิงค์ที่ผู้เขียนแปะไว้ให้นี้
https://github.com/tananaev/traccar/releases/download/v3.3/traccar-linux-64-3.3.zip

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ /opt ก็ให้ดำเนินการแตกไฟล์ออกมา โดยใช้คำสั่ง unzip
$sudo unzip traccar-linux-64-3.3.zip

ขั้นตอนที่ 3 ให้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ JVM จากเวบไซต์ตามขั้นตอนที่ผู้เขียนแปะไว้ให้ต่อไปนี้
$sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
$sudo apt-get update
$sudo apt-get install oracle-java8-installer

ขั้นตอนที่ 4 สร้างลิงค์สำหรับการสั่งงานให้โปรแกรม traccar ทำงาน
$cd /etc/init.d/
$sudo ln -s /opt/traccar/bin/traccar

ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบสั่งงานเพื่อสั่งให้โปรแกรม traccar ทำงาน สังเกตดูเซอร์วิสว่าขึ้นหรือไม่โดยใช้คำสั่งตรวจสอบโพรเซสดังนี้ netstat -ant สังเกตดูพอร์ท 8082
$sudo /etc/init.d/traccar start

สำหรับการทำสอบการใช้งานก็เพียงใช้เวบบราวเซอร์เปิดหน้าเวบไซต์ http://yourserver:8082 ดูจะสังเกตหน้าล็อกอิน ให้ป้อนชื่อผู้ใช้คือ admin รหัสผ่าน admin เพื่อทดสอบใช้งาน